Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

Letno srečanje 2014

 

20. SREČANJE ČLANOV DPABS V MLADINSKEM ZDRAVILIŠČU IN LETOVIŠČU

 RKS DEBELI RTIČ, 6. september 2014 

 

 

Dolgoletna tradicija našega društva je letno jesensko srečanje vseh članov. Kot vsako leto sem se tudi letošnjega srečanja veselil, vendar sem ga pričakoval z mešanimi občutki, saj nam poletje ni bilo naklonjeno. Poletne vročine res ni bilo, a sončni žarki so nas prijetno razveselili. Lepo in toplo sončno vreme je privabilo tudi nekaj članov, da so pogumno zaplavali v morju.

Naši gostitelji so se resnično potrudili in nam pripravili prisrčno dobrodošlico na terasi hotela, kjer smo se lahko tudi okrepčali. Na sprejemu so nas pričakali zvesti podporniki – donatorji, ki so nam omogočili, da smo si lahko izmerili pljučne funkcije. Lokalni meščani pa so nam ob pitju kavice ponudili tudi avtohtone izdelke.

Žal letos nismo imeli moderatorke, tako je bila ta naloga dodeljena kar meni. Po uvodnih besedah in pozdravnem govoru je bil najprej k mikrofonu povabljen predstavnik pokrovitelja RKS dr. Danijel Starman, ki je v imenu predsednika Franca Koširja pozdravil naše srečanje in našemu društvu v nagovoru zaželel uspešno delo še naprej. Naslednja govornica je bila Breda Prunk - Franetič, dr. med., ki nas je obširno seznanila s temo zdraviliškega zdravljenja na Debelem rtiču. Sledila ji je gospa Maja Lakner, predstavnica družbe Jadranka, d. d. Mali Lošinj, ki nam je v nagovoru prav tako predstavila pomen rehabilitacije pljučnih bolnikov na Lošinju in ponudila namestitev v njihovih prenovljenih hotelih pod ugodnejšimi pogoji. Za popestritev je sledil kratek glasbeni sklop izvirnih primorskih pesmi, ki sta jih izvajala člana skupine Vruja.

Zaradi službene odsotnosti mag. Vladana Stanojkovića, dr. med., je njegovo predavanje odpadlo in ga je nadomestil fizioterapevt Dejan Kumer. Seznanil nas je s t. i. nevromišičnim tapingom – novo metodo za odpravljanje bolečin. Zanimanje za tovrstno terapijo je bilo tako veliko, da smo se dogovorili za možnost ponovnega srečanja s terapevtom na eni izmed naših lokacij.

Našo novo akcijo – Koraki okrog sveta, da vsakdo KOPB spozna – je predstavil Aljoša Đukić, dr. med., pulmolog iz Bolnišnice Sežana.

Po obširnem in kakovostnem predavanju omenjenih predavateljev je dirigentsko palico prevzelo naše »hišno« delovno predsedstvo, ki ga uspešno vodi mag. Brigita Putar. Po izčrpnih poročilih izvršnega odbora društva je sledila podelitev priznanj za prizadevno delo v društvu.

Najžlahtnejše društveno priznanje, priznanje dr. Demetra Bleiweisa – viteza Trsteniškega, je letos zasluženo prejela projektna skupina za mladinsko aktivnost, ki pod vodstvom predsednice zdravnice Nuške Guid neumorno in z velikim veseljem že dolgo vrsto let pripravlja tekmovanje mladih, zbira darila za nagrajence, ocenjuje izdelke in na koncu, za krono vsega, mladim udeležencem podeli priznanja za Trstike.

Priznanje društva DPABS je letošnje leto prejel naš dolgoletni član in koordinator društva za štajersko-podravsko regijo Vladimir Kodrič, dipl. zdr. tehnik. Vladu se dodeljuje priznanje za dolgoletno predano delo v društvu na področju izobraževanja bolnikov, povezovanja članstva in prostovoljstva. Zahvala društva DPABS pa je bila podeljena MZL RKS Debeli rtič za odlično izvedbo in pokroviteljstvo našega 20. srečanja in Barbari Hribernik za izdatno pomoč pri organizaciji srečanja.

Nadaljevali smo z volitvami za novo mandatno obdobje 2014–2018. Volili smo nov izvršni odbor, nadzorni odbor in predsednika društva. Za predsednika društva je bil na predlog sekretariata in IO DPABS ponovno izvoljen Mirko Triller.

Po volitvah je bil predstavljen program dela društva za obdobje 2015. Sprejeta je bila sprememba statuta. Dopolnitev statuta je bila izvedena na prošnjo predsednika in se nanaša na uvedbo nove funkcije, to je namestnika predsednika, ki bo predsednika nadomeščal med njegovo odsotnostjo in predsedniku pomagal pri njegovem delu v skladu z njunim medsebojnim dogovorom.

Navedena dopolnitev statuta se je vnesla kot novi odstavek 37. člena in se zdaj glasi: »Namestnik predsednika nadomešča predsednika društva v času njegove odsotnosti z enakimi pooblastili, kot jih ima predsednik, sicer pa pomaga predsedniku pri njegovem delu v skladu z njunim medsebojnim dogovorom. Za svoje delo je odgovoren predsedniku in izvršnemu odboru.«

Spremenjen je tudi 19. člen statuta. Volitve članov organov in funkcionarjev društva so javne, zato je bila dozdajšnja določba tega člena »volitve so tajne« spremenjena tako, da zdaj piše, »volitve so javne«. Spremenjeni je bil tudi 36. člen. Po mnenju sekretariata drugi odstavek 36. člena ni ustrezal dejanskemu stanju, zato je predlagal, da se spremeni tako, da se zdaj glasi:»Predsednik društva lahko skliče korespondenčno sejo. O zadevi, upravičenosti sklica, poteku seje in odločitvi poroča na naslednji seji izvršnega odbora.«

 Po končanem zboru članov smo se sprehodili do prelepega parka v zdravilišču, kjer smo po naši stari navadi in tradiciji posadili spominsko drevo, tokrat ginko, in ga obeležili z našo spominsko ploščico. Sledil je kratek odmor pred kosilom z možnostjo vodenega ogleda zdraviliškega parka in njegovega botaničnega vrta, obiska ordinacije za izmero nekaterih življenjskih funkcij in obiska ordinacije fizioterapevta Dejana Kumra. Nekateri pa smo se sprehodili do obale in uživali ob pogledu na morje.


Dan je za marsikoga minil prehitro, saj je bilo nastavljanje prijetnim sončnim žarkom med kramljanjem s prijatelji in z znanci prekratko.

Nasvidenje prihodnje leto, kje bo to, pa boste izvedeli v prihodnjih številkah našega glasila.

 

Dogajanje na srečanje je povzel Mirko Triller.

 

 

Priznanje dr. Demetra Bleiweisa

 

Radi se družimo

 

 

  

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Prikaži obrazec za piškotke