Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

Območna skupina Podravske regije

Avtorica prispevka: Neda Luznar, prof. zdravstvene vzgoje
 

Opazili smo, da imamo na področju podravske regije zelo prizadevne člane. Iz njihovih poročil smo ugotovili, da so dobro organizirani in delavni. Veliko k temu pripomore gospod Vladimir Kodrič. Ko smo ga o tem vprašali, nam je povedal: »Naši člani DPABS prihajajo iz Podravske regije, predvsem pa iz obubožane štajerske prestolnice, mesta Maribor in okolice. Večina članov je starejših, upokojenih in poročenih ali celo ovdovelih, malo je zaposlenih. Želeli bi si, da bi se včlanilo več mladostnikov in mladih bolnikov ter njihovih staršev.« Prevladujejo bolniki, ki imajo astmo in kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB), nekaj pa je tudi bolnikov, ki se trajno zdravijo s kisikom na domu.

Izobraževanje je pomembno

Ko se posameznik sooča s svojo boleznijo, mu je v veliko pomoč, da to dobro pozna. V ta namen organizirajo tako imenovane šole astme in KOPB. »V letošnjem letu bomo izvedli štiri izobraževanja za bolnike in njihove svojce, ki imajo astmo, in štiri za bolnike in svojce s kronično obstruktivno pljučno boleznijo,« nam je povedal gospod Kodrič. Za izvedbo teh izobraževanj mora vložiti veliko časa in naporov. Sam pravi: »Vabila razpošljem bolnikom na dom, predvsem novo odkritim, sočasno pa jih tudi vabim, naj se včlanijo v naše društvo. V vsako šolo z vabili povabim 65 ljudi, na oglasni deski v čakalnici je enako vabilo, kot ga dobijo bolniki na dom. O tem se pogovarjam tudi z njimi, ko pridejo v ambulanto. Žal je odziv slab, saj se posamezne šole v povprečju udeleži šestina vabljenih ljudi, mislim pa, da je podobno tudi v drugih regijah – kljub temu da so omenjene šole brezplačne in prinašajo udeležencem mnogo koristnih informacij. V štirih letošnjih šolah astme je bilo 48 udeležencev, v treh šolah KOPB pa 36 udeležencev. Decembra bomo izvedli še eno šolo KOPB.«

Letna srečanja

Kljub težkim ekonomskim razmeram se člani vsako leto udeležijejo letnih srečanj društva. Kot povedo, jim to veliko pomeni, ker se družijo in izmenjujejo izkušnje med seboj. Zadovoljni so z organizacijo srečanj. Všeč jim je tudi, da prek letnih srečanj spoznavajo različne predele naše države.

Dihalna vadba

Dihalno vadbo v Mariboru in Ptuju že od leta 2005 vodi fizioterapevtka Štefanija Kranjc. V Mariboru poteka vadba v treh skupinah – ena je ob torkih, dve ob sredah v telovadnici na srednji gradbeni šoli. Na Ptuju pa se dobivajo v dveh skupinah ob ponedeljkih v telovadnici na srednješolskem centru. Udeležujejo se je pljučni bolniki, nekaj njihovih svojcev in drugi podporni člani društva. V skupinah je od štirinajst do sedemnajst članov iz mesta in okolice. Člani prihajajo zelo redno, če kdo manjka, so razlog zdravstvene težave. Z nekaterimi člani se srečujejo že vsa leta, odkar poteka dihalna vadba, ves čas jo obiskujeta tudi bolnika s kisikom na domu.

Gospa Štefanija pripoveduje: »Vadbo vodim tako, da poudarjam pravilno dihanje, delamo vaje za moč in prožnost mišic, gibljivost sklepov, vaje za ravnotežje in koordinacijo gibov. Gibanje povezujemo z dihanjem. Uporabljamo tudi rekvizite (mala žoga, elastični trakovi, uteži – plastenke z vodo). Večkrat udeležencem posredujem nasvete za lajšanje njihove bolezni in o tem se tudi pogovarjamo. Uporabljam različne načine sproščanja, največkrat pa povezano z mislijo na dihanje. Vesela sem, ko opazujem člane in vidim, kako se trudijo in kako napredujejo. Po določenem času zmorejo več in znajo vse bolj poskrbeti zase in za svoje dihanje. Opažam tudi, da jim veliko pomenita druženje in izmenjava izkušenj. Skupaj se znamo pošaliti, tako da tudi smeha in dobre volje ne manjka.«

Koordinatorstvo je pomembno za delo

Da vse delo dobro poteka, je tudi zasluga koordinatorja, zato smo ga prosili, naj se nam podrobneje predstavi: »Sem Vladimir Kodrič iz Maribora, zaposlen v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, v organizacijski enoti Splošno zdravstveno varstvo, Služba pneumoftiziološkega dispanzerja, na delovnem mestu medicinske sestre s specialnimi znanji kot diplomirani zdravstvenik. Ob delu se ves čas redno strokovno izpopolnjujem, saj le tako lahko nudim pacientu kakovostno zdravstveno nego. Zadnjih pet let sem dejaven v izvršnem odboru pulmološke sekcije, kjer sodelujem pri izvedbi strokovnih srečanj te sekcije. Že osem let dejavno sodelujem v Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, sem v njegovem izvršnem odboru ter koordinator društva za izvajanje izobraževanja pacientov, ki obolevajo za pljučnimi obolenji, za območje mesta Maribor in okolice. Kot dejavnemu sodelavcu v DPABS mi veliko pomeni, da lahko še na ta način pomagam sočloveku, saj mi to daje neizmeren občutek zadovoljstva, hkrati pa imam priložnost, da spodbujam paciente k bolj zdravemu življenjskemu slogu ter k zavesti, da lahko za kakovostno zdravje poskrbijo tudi sami. Ponosen sem, da z vsemi predavatelji in člani odlično sodelujem. Sodelavci mi niso nikoli odrekli pomoči, kadar sem jo potreboval.«

Slušatelji v okviru izobraževanja poslušajo in se pogovarjajo o naslednjih temah: vse o posameznem obolenju in njegovem zdravljenju, samozdravljenju, dihalni vadbi, pravilnem izkašljevanju in pravilni aplikaciji inhalatorne terapije.

Izvajalci programov so:

Natalija Edelbaher, dr. med., spec. pulmologije,

Blanka Kreuh – Kuhta, dr. med., spec. interne medicine,

Simona Križ, dipl. m. s., mag. zdr.-soc. manag.,

Štefanija Krajnc, upokojena viš. fizioterapevtka,

Vladimir Kodrič, dipl. zn.

Članstvo podravske območne skupine:
Vseh članov, ki živijo na tem območju, je 723. Od tega je: 355 bolnikov z astmo, 178 jih ima KOPB, 57 je bolnikov z alergijami, osem jih ima seneni nahod, trije se zdravijo za pljučno fibrozo, en bolnik je imel pljučnega raka, 121 je članov, ki so zdravi.

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Urednica: Metka Nežič | Prikaži obrazec za piškotke