Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

Tekmovanje 2017

Vsem osnovnim in srednjim šolam v Sloveniji

 

VABILO NA RAZPIS 18. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA »ZDRAV DIH ZA NAVDIH« 

 ZA UČENCE OSNOVNIH IN DIJAKE SREDNJIH ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

 

Spoštovani!

 

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije razpisuje v šolskem letu 2016/17 državno tekmovanje »Zdrav dih za navdih« in vabi k sodelovanju učence osnovnih in dijake srednjih šol z območja Republike Slovenije.

 

Prijavo na tekmovanje pošlje mentor šole v elektronski obliki (v wordovem ali excelovem dokumentu) na priloženem obrazcu na elektronski naslov drustvopljucnihbolnikov@gmail.com. Izdelke s seznamom sodelujočih pošljite na naslov Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana s pripisom »za ocenjevalno komisijo« do 31. januarja 2017.

 

Prijavi je potrebno priložiti tudi pisno izjavo, da starši oziroma zakoniti zastopniki mladoletnih tekmovalcev in polnoletni tekmovalci dovoljujejo, da društvo njihove izdelke in dosežene rezultate na tekmovanju javno objavi.

 

Cilj tekmovanja

je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi bi radi opozorili tudi na to problematiko in pripomogli k ozaveščanju o škodljivih posledicah odvisnosti od tobaka.

 

Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno. Tekmovalci so lahko osnovnošolci ali srednješolci, vpisani v tekočem šolskem letu.

 

Tekmovanje je urejeno s Pravilnikom o državnem tekmovanju »Zdrav dih za navdih« za predšolske otroke, učence osnovnih in dijake srednjih šol (v nadaljnjem besedilu pravilnik), ki je objavljen na spletni strani www.dpbs.si.

 

Temi letošnjega tekmovanja sta:


 1.   ALERGIJE NA HRANO

 •  Kaj je alergija?
 •  Kako prepoznamo alergijo na hrano?
 •  Kako ukrepamo ob hujših alergijskih reakcijah?
 •  Prisotnost alergenov v hrani (smo pozorni na oznake, ali vemo, kaj pomenijo …)

 

2.  KAJENJE TOBAKA IN VPLIV NA ZDRAVJE

 •  Vpliv kajenja na zdravje ljudi, zlasti mladostnikov
 •  Kaj je pasivno kajenje? Kako vpliva na zdravje? Kako ga doživljaš?
 •  Kajenje kot odvisnost
 •  Kako pomagati kadilcem, da prenehajo kaditi? Oblike pomoči
 •  Vpliv tobačne industrije na kajenje
 •  Kako reklamiranje tobačnih izdelkov vpliva na nas?
 •  Kakšen videz cigaretne škatlice bi kadilce odvrnil od nakupa? Oblikujte svojo!
 •  Kako bi se vi lotili protikadilske kampanje? Izdelajte predloge brošur, letakov, plakatov, sloganov, posnemite nekajminutno protikadilsko reklamo ali izdelajte osnutek za oglaševalski pano.

 

Tekmovalci lahko sodelujejo z naslednjimi izdelki:

 •  leposlovni spis (domišljijski, doživljajski, itd.),
 •  pesem,
 •  intervju z bolnikom ali z zdravstvenim delavcem (zdravnikom, medicinsko sestro itd.),
 •  dramski prizor v pisni ali elektronski obliki,
 •  risbe (format A3 ali A4),
 •  plakat (format A3 – največji do 90x60 cm),
 •  video predstavitve,
 •  likovni izdelki v kakršnikoli tehniki, velikost do 30 cm,
 •  raziskovalna naloga v pisni ali elektronski obliki.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi čitljivo napisanimi podatki tekmovalca: ime, priimek, starost, oddelek ali razred, ime in naslov šole ter ime in priimek učitelja oziroma mentorja.

 

Odličja

Trstika (zlata, srebrna, bronasta) – prejme jo tekmovalec ali več tekmovalcev glede na doseženo število točk.

Priznanje za sodelovanje prejmejo vsi tekmovalci, mentorji pa dobijo potrdila o sodelovanju.

 

Ocenjevalna komisija obvesti o rezultatih tekmovanja sodelujoče šole ter objavi rezultate na spletni strani društva.

Zaključna prireditev s podelitvijo odličij bo 13. maja 2017 na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani.

 

Upamo na vaše sodelovanje in se ga veselimo.

 

Lepo pozdravljeni.

Projektna skupina za otroško in mladinsko aktivnost                                         Predsednik društva, Mirko Triller

 

Pripeti dokumenti

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Urednica: Metka Nežič | Prikaži obrazec za piškotke