Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

Tekmovanje 2018

 

Razpis devetnajstega državnega tekmovanja Zdrav dih za navdih
za učence osnovnih in dijake srednjih šol v šolskem letu 2017–2018

 


Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije razpisuje v šolskem letu 2017–2018 državno tekmovanje Zdrav dih za navdih ter vabi k sodelovanju učence osnovnih in dijake srednjih šol v Republiki Sloveniji.

Cilj tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi bi radi opozorili tudi na to problematiko in prispevali k ozaveščanju o škodljivih posledicah odvisnosti od tobaka.

Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno. Tekmovalci so lahko osnovnošolci ali srednješolci, vpisani v tekočem šolskem letu.

Tekmovanje je urejeno s Pravilnikom o državnem tekmovanju Zdrav dih za navdih za predšolske otroke, učence osnovnih in dijake srednjih šol (v nadaljnjem besedilu pravilnik), ki je objavljen na tej povezavi.

 

Temi letošnjega tekmovanja

 

Tema 1: Kako spoznamo, preprečujemo in zdravimo alergijo

 • Kaj je alergija?
 • Zakaj imajo nekateri ljudje alergijo?
 • Bolezenski znaki pri alergiji
 • Kaj vse povzroča alergijo (alergeni)?
 • Preiskave, s katerimi potrdimo alergijo
 • Kako lahko preprečimo pojav alergije?
 • Zdravljenje
 • Ukrepanje pri najtežjih, sistemskih alergijskih reakcijah
 • Uporaba samoinjektorja adrenalina (EpiPen)

 

Tema 2: Pasivno kajenje

 • Kaj je pasivno kajenje?
 • Kdo je ogrožen?
 • Kakšne posledice lahko ima?
 • Kaj lahko naredimo, da se izognemo pasivnemu kajenju?
 • Poznate zakon o zaščiti pred pasivnim kajenjem?
 • Kako se zakon uveljavlja v vsakdanjem življenju?
 • Kako lahko delujemo preventivno na kadilce in na zmanjšanje možnosti pasivnega kajenja?

 

Tekmovalci lahko sodelujejo z naslednjimi izdelki:

 •  leposlovni spis (domišljijski, doživljajski, itd.),
 •  pesem,
 •  intervju z bolnikom ali z zdravstvenim delavcem (zdravnikom, medicinsko sestro itd.),
 •  dramski prizor v pisni ali elektronski obliki,
 •  risbe (format A3 ali A4),
 •  plakat (format A3 – največji do 90x60 cm),
 •  video predstavitve,
 •  likovni izdelki v kakršnikoli tehniki, velikost do 30 cm,
 •  raziskovalna naloga v pisni ali elektronski obliki.


Izdelki morajo biti opremljeni s čitljivo zapisanimi podatki. Navesti je treba ime, priimek, starost, oddelek ali razred, ime in naslov šole ter ime in priimek učitelja oziroma mentorja.

 

Prijava tekmovalcev

Prijavo na tekmovanje naj pošlje mentor šole v elektronski obliki (na prijavnem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani društva) na e-naslov mladinsko.tekmovanje2017@gmail.com. Izdelke s seznamom sodelujočih pošljite do 31. januarja 2018 na naslov Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, s pripisom Za ocenjevalno komisijo.

Prijavi je treba priložiti tudi pisno izjavo, da starši oziroma zakoniti zastopniki mladoletnih tekmovalcev in polnoletni tekmovalci dovoljujejo društvu javno objavo izdelkov in doseženih rezultatov na tekmovanju.

 

Odličja

Najboljše izdelke bomo nagradili z zlato, s srebrno ali z bronasto trstiko. Trstiko prejme tekmovalec ali več tekmovalcev za izdelek glede na doseženo število točk. Priznanje za sodelovanje prejmejo vsi tekmovalci, mentorji pa potrdila o sodelovanju.

Ocenjevalna komisija obvesti o rezultatih tekmovanja sodelujoče šole ter objavi rezultate na spletni strani društva. Zaključna prireditev s podelitvijo odličij bo maja 2018 v Ljubljana.


Projektna skupina za otroško in mladinsko dejavnost                                               Mirko Triller, predsednik društvaKako spoznamo, preprečujemo in zdravimo alergijo

Priloga k vabilu za razpis tekmovanja Zdrav dih za navdih

Zadnja desetletja število bolnikov z alergijskimi boleznimi narašča. Nekateri govorijo o epidemiji. Prvi znaki alergije se lahko pojavijo že v prvih mesecih življenja in če bolezni ne prepoznamo, ustrezno ukrepamo in zdravimo, spremlja alergija bolnika celo življenje.

Za nastanek alergije so pomembni tako dedni dejavniki kot dejavniki okolja. Zato so pomembni preventivni ukrepi, da preprečimo pojav alergije.

Alergijske reakcije postajajo vedno hujše. Najhujša oblika je anafilaktični šok, ko je prizadetih več organov ali organskih sistemov sočasno. Šok ogroža bolnikovo življenje. Zato morajo bolniki, njihovi starši, učitelji in vzgojitelji znake šoka prepoznati in takoj ukrepati. Pomembno je, da znajo pravočasno in pravilno uporabiti samoinjektor adrenalina EpiPen.


Vesna Glavnik

Pripeti dokumenti

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Urednica: Metka Nežič | Prikaži obrazec za piškotke