Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

Tekmovanje 2019

Razpis dvajsetega državnega tekmovanja Zdrav dih za navdih 
za učence osnovnih indijake srednjih šol v šolskem letu 2018–2019

 


Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije razpisuje v šolskem letu 2018–2019 državno tekmovanje Zdrav dih za navdih ter vabi k sodelovanju učence osnovnih in dijake srednjih šol v Republiki Sloveniji.


Prijavo na tekmovanje pošlje mentor šole v elektronski obliki (v wordovem ali excelovem dokumentu) na priloženem obrazcu na elektronski naslov mladinsko.tekmovanje2017@gmail.com. Izdelke s seznamom sodelujočih pošljite na naslov Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana s pripisom »za ocenjevalno komisijo« do 31. januarja 2019.

 

Prijavi je potrebno priložiti tudi pisno izjavo, da starši oziroma zakoniti zastopniki mladoletnih tekmovalcev in polnoletni tekmovalci dovoljujejo, da društvo njihove izdelke in dosežene rezultate na tekmovanju javno objavi.
 
Cilj tekmovanja

je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi bi radi opozorili tudi na to problematiko in pripomogli k ozaveščanju o škodljivih posledicah odvisnosti od tobaka.

Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno. Tekmovalci so lahko osnovnošolci ali srednješolci, vpisani v tekočem šolskem letu.

Tekmovanje je urejeno s Pravilnikom o državnem tekmovanju Zdrav dih za navdih za predšolske otroke, učence osnovnih in dijake srednjih šol (v nadaljnjem besedilu pravilnik), ki je objavljen na tej povezavi.

 

Tema letošnjega tekmovanja


 DIHANJE JE ŽIVLJENJE ‒ ŠKODLJIVI VPLIVI NA NAŠA DIHALA

 • Onesnaženost okolja in njen vpliv na dihala
 • Alergije in dihala
 • Kajenje ogroža naša dihala
 • Kako lahko varujemo zdravje dihal
 • Prosta tema (drugi vplivi na zdravje dihal)

Tekmovalci lahko sodelujejo z naslednjimi izdelki:

 •  leposlovni spis (domišljijski, doživljajski, itd.),
 •  pesem,
 •  intervju z bolnikom ali z zdravstvenim delavcem (zdravnikom, medicinsko sestro itd.),
 •  dramski prizor v pisni ali elektronski obliki,
 •  risbe (format A3 ali A4),
 •  plakat (format A3 – največji do 90x60 cm),
 •  video predstavitve,
 •  likovni izdelki v kakršnikoli tehniki, velikost do 30 cm,
 •  raziskovalna naloga v pisni ali elektronski obliki.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi čitljivo napisanimi podatki tekmovalca: ime, priimek, starost, oddelek ali razred, ime in naslov šole ter ime in priimek učitelja oziroma mentorja.

 

Odličja

Trstika (zlata, srebrna, bronasta) – prejme jo tekmovalec ali več tekmovalcev glede na doseženo število točk. 
Priznanje za sodelovanje prejmejo vsi tekmovalci, mentorji pa dobijo potrdila o sodelovanju.

 

Ocenjevalna komisija obvesti o rezultatih tekmovanja sodelujoče šole ter objavi rezultate na spletni strani društva.
Zaključna prireditev s podelitvijo odličij bo 11. maja 2019 v Celju na Srednji zdravstveni šoli Celje.

 

Upamo na vaše sodelovanje in se ga veselimo.

 

Lepo pozdravljeni.

Projektna skupina za otroško in mladinsko aktivnost                                         Predsednik društva, Mirko Triller

 

 

 

Pripeti dokumenti

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Urednica: Metka Nežič | Prikaži obrazec za piškotke