Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

V spomin

In memoriam: Majda Ustar Latkovič (1928–2016)

 

 

Zadnjo julijsko soboto smo se poslovili od velike strokovnjakinje in plemenite osebnosti v slovenski pulmologiji. Take so bile lastnosti primarijke zdravnice Majde Ustar Latkovič. Tisti, katerih privilegij je bil sodelovati z njo, smo izgubili človeka izjemne značajske širine, deloholičarko in entuziastko v obravnavi kroničnih pljučnih bolezni in hkrati osebo s smislom za najširše dobro bolnih in za javno dobro. Bila je vrhunska strokovnjakinja najprej v pionirski dobi preventive, odkrivanja, zdravljenja pljučne tuberkuloze, pozneje pa na širokem področju sodobnih kroničnih pljučnih in alergijskih bolezni. Ustvarjala je temelje nacionalne epidemiologije in statistike o njih. Soustvarjala je pogoje za maksimalno zmanjšanje pojavov tuberkuloze pri nas. Z delom v vsem poznanem antituberkuloznem dispanzerju (ATD) – pozneje imenovanem pulmološka ambulanta, je bila na eni strani preventivka, diagnostičarka in terapevtka, na drugi pa epidemiologinja, statističarka in učiteljica sodelujočih kadrov. Dajala je zgled skrbi za socialni status bolnika.

Kljub vodilnim pozicijam se nikoli ni oddaljila od ambulantne klinične rutine, ki jo je opravljala v Zdravstvenem domu Ljubljana Vič, po upokojitvi in že prej pa tudi v pljučnih ambulantah v Zasavju, nazadnje še v ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Majda Ustar se je rodila v Rogatcu pri Celju leta 1928. Gimnazijo je obiskovala v Ljubljani in se leta 1947 vpisala na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Po diplomi je krajši čas delala v Bolnišnici Jesenice in v Bolnišnici Topolšica, zatem pa na Zveznem inštitutu za TBC Golnik. Poleg aktivnosti v zdravljenju TBC je ustvarjala statistiko in epidemiologijo TBC, v poznejših letih pa že kot zunanja sodelavka tudi drugih kroničnih pljučnih bolezni za vso državo. Bila je del pedagoškega tima na Kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik za specializante pulmologije iz vse države, tudi za usposabljanje medicinskih sester in fizioterapevtov. V Republiki Sloveniji je sodelovala pri vključevanju pulmologije v širšo interno medicino. Med redno zaposlitvijo v Zdravstvenem domu Ljubljana je oblikovala in nadzorovala strokovno doktrino obravnave TBC in sodobnih kroničnih pljučnih bolezni v vsej mreži po Sloveniji. Bila je predsednica Medicinskega sveta Zdravstvenega doma Ljubljana, dejavna je bila tudi v Združenju pulmologov Slovenije in v njem častna članica. V letih 1986–1990 je bila članica Izvršnega sveta mesta Ljubljane, kjer je sooblikovala socialno politiko mesta. Organizirala je društveno povezovanje bolnikov na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in jim omogočala dostop do aparatur tudi za doma. To delo je oktobra 1992 preraslo v Društvo pljučnih bolnikov Slovenije, ki danes šteje nad 3500 članov, organiziranih po regijah. Srce društva je bilo v Zdravstvenem domu Ljubljana Vič s primarijko Ustarjevo na čelu.

Povezovala se je s sorodnimi združenji tudi v mednarodnem okolju, napisala številna besedila z vsebinami posodobitve znanja v pulmologiji, a tudi s poljudnimi vsebinami za pljučne bolnike. Zelo se je zavzemala za odpravo kajenja.

 

Foto: BOBO

Leta 2004 jo je predsednik Republike Slovenije Janez Drnovšek odlikoval z zlatim redom zaslug za življenjsko delo v osnovnem zdravstvenem varstvu, filantropiji in prostovoljnem delu. Ob 20-letnici društva je prejela priznanje dr. Demetra Bleiweisa kot ustanoviteljica in pogonska avtoriteta društva, katerega osrednji namen je pomagati drug drugemu v bolezni in zdravju. Razpredla je mrežo članov, organizirala projektne skupine in komisije, učne delavnice ter fizioterapijo za kronične bolnike in svojce. Njene publikacije so dokumenti o delu pljučnih dispanzerjev in strokovne edicije za medicinske sestre. Objavila je več intervjujev s pomembnimi posamezniki v stroki. Bila je mentorica in pobudnica pišočim mlajšim avtorjem. V okviru društva je izdajala poljudne brošure o pljučnih boleznih in alergijah. Poskrbela je za svoje nasledstvo v društvu, ki v njenem duhu delo uspešno nadaljuje, ona pa je bila do izteka življenja njegova častna predsednica.

Delo zdravnice Majde Ustar Latkovič ostaja v slovenski pulmologiji kot njen spomenik in opomin, naj bo osrednji cilj naših prizadevanj zadovoljen in olajšan bolnik.

 

Zapisala prof. dr. Ema Mušič

 

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Prikaži obrazec za piškotke