LETO
NAGRADA
ŠOLA
RAZRED
IME, PRIIMEK
VRSTA
NASLOV
IME, PRIIMEK
MENTORJA
2000 OŠ Danile Kumar, Ljubljana 3. razred Luka PETERCA pisni 3. maj – svetovni dan astme
2000 OŠ Savsko naselje, Ljubljana 6. razred Jan SELIŠKAR pisni Mami ne morem dihat
2000 OŠ Savsko naselje, Ljubljana 7. razred Jošt BALENT pisni Astma
2001 OŠ Slovenska Bistrica 4. razred Miha PRISTOVNIK pisni Življenje z astmo in alergijo
2001 OŠ Draga Kobala, Maribor 5. razred Dominik ČASAR pisni Astma – davek naše civilizacije Majda RIŽNAR
2001 OŠ 8. talcev, Logatec 7. razred Aljoša RUPNIK,
Jadran LENARČIČ
pisni Vizitka vse izda
2001 OŠ Bojana Illicha, Maribor 1. razred Katja FICKO likovni Potrebujem pomoč
2001 OŠ Bojana Illicha, Maribor bolniški oddelek Andreja. LEPEJ likovni Pihanka – brez naslova
2002 trstika OŠ Črnuče, Ljubljana 7. razred Nika JAMNIK likovni Brez naslova
2002 trstika OŠ A. T. Linharta, Radovljica 4. razred Neva ROZMAN likovni Pršica
2002 trstika OŠ Bojana Illicha, Maribor bolniški oddelek Irena TOŠ likovni Pršilnik – ženska
2002 trstika OŠ Dol pri Ljubljani, Dol 4. razred Miha KUHAR pisni Narobe c(s)vet
2002 trstika OŠ Senožeti, Dol pri Ljubljani 3. in 4.
razred
učenci pisni Kako živeti z astmo
2003 trstika OŠ Dol pri Ljubljani, Dol 1.–4. razred učenci
2003 trstika OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana 2. razred Anja OPREŠNIK DIVJAK pisni Intervju
2003 trstika OŠ Bibe Rocka, Šoštanj literarni krožek pisni
2003 trstika OŠ Mirana Jarca, Ljubljana 3. razred učenci pisni
2003 trstika OŠ Maksa Pečarja, Ljubljana 8. razred Tjaša GRAH pisni Astma
2004 trstika OŠ Vita Kraigherja, Ljubljana 3. razred učenci
2004 trstika OŠ Janka Premrla Vojka, Koper 4. razred učenci
2004 trstika OŠ Maksa Pečarja, Ljubljana 5. razred Brina GAČEŠA,
Veronika HAJDINJAK
pisni Alergija
2004 trstika OŠ Idrija, Idrija 7. razred učenci
2004 trstika Srednja zdravstvena šola, Ljubljana 1. letnik dijaki likovni Grafika
2005 trstika OŠ Antona Šibeja Stjenka, Komen 1., 3., 4. razred učenci
2005 trstika OŠ Dol pri Ljubljani, Dol 4. razred učenci Vesna MUHA,
Ljuba BELEGIČ
2005 trstika OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana 4. in 5. razred učenci
2005 trstika OŠ Srečka Kosovela, Sežana 6. in 8. razred učenci Tanja SPACAL,
Marija SAKSIDA,
Agata PERDEC
2005 trstika Srednja zdravstvena šola , Ljubljana 1. letnik dijaki Tatjana KOBLAR ČEH, Jasna JAKŠA
2006 priznanje za sodelovanje OŠ Križe, Križe 3. razred učenci Nuša ŽUBER
2006 priznanje za sodelovanje OŠ Križe, Križe 4. razred učenci Dragica TRILLER
2006 priznanje za sodelovanje OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana učenci
2006 priznanje za sodelovanje OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša, Renče 9. razred učenci
2006 trstika OŠ Vojke Šmuc, Izola 8. razred Urška KOŠIR pisni Orjana BARIČ
2006 trstika OŠ Miren, Miren 8. razred Anej URŠIČ pisni Marija BOŽIČ
2006 trstika OŠ Srečka Kosovela, Sežana 7. razred Polona KALC,
Nuša PLUT,
Ines RISTIČ
likovni Stonoga – okolje in alergija Vesna MUHA
2006 trstika OŠ Miren, Miren 8. razred Anja MAKORIČ likovni Marija BOŽIČ