LIKOVNI IZDELKI NAGRAJENCEV OD LETA 2000 DO LETA 2006
Nagrajeni likovni izdelki so plakati in slike v različnih tehnikah. Prevladuje risba z barvicami, pasteli, grafika in tehnike pihanja in tiska. Ogledate pa si lahko tudi en kiparski izdelek.
Po vsebini so izdelki zelo raznoliki. Prikazujejo težave zaradi bolezni, naravo z alergeni – pelodom, prahom ali živali.
1. tekmovanje leta 2000 ali 3. MAJ – SVETOVNI DAN ASTME
nima nobenega likovnega izdelka.
2. tekmovanje leta 2001 ali ASTMA IN ALERGIJA – KOT JU VIDITE, DOŽIVLJATE, ZAMIŠLJATE
prinaša dva lepa izdelka – otroka v napadu težkega dihanja in abstraktno sliko, ustvarjeno s pomočjo pihanja.
 

 

Katja FICKO
Potrebujem pomoč
1. razred, OŠ Bojana Illicha, Maribor – bolniški oddelek

Mentor:

 

 

Andreja LEPEJ
Pihanka
18 let, OŠ Bojana Illicha, Maribor – bolniški oddelek

Mentor:

3. tekmovanje leta 2002 ali ASTMA IN ALERGIJE NAS OGROŽAJO
predstavljata dve nagrajeni deli – sliko pršice in pršilnik – žensko.
 

 

Neva ROZMAN
Pršica
4. razred, OŠ Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Mentor:

 

 

Irena TOŠ
Pršilnik – ženska
OŠ Bojana Illicha, Maribor – bolniški oddelek

Mentor:

4. tekmovanje leta 2003 ali ASTMA IN PROSTI ČAS
nima nagrajenih likovnih izdelkov.
5. tekmovanje leta 2004 ali ŽIVLJENJE Z ASTMO IN ALERGIJAMI
prikazuje nagrajena grafika o pomenu svežega zraka.
 

 

Petra KRANJEC
Vdih svežega zraka in pljuča lažje zadihajo,
zato vedno zračimo prostor
1. letnik Srednje zdravstvene šole v Ljubljani

Mentor: Tatjana KOBLAR ČEH

6. tekmovanje leta 2005 ali ALERGIJE IN ŠOLA
smo prikazali z izborom dveh likovnih del iz 1. razreda, kjer so upodobili čebelo in kiparski izdelek Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.
 

 

Zala ROJC
Čebelica leti, leti
1. razred, OŠ Antona Šibeja Stjenka, Komen

Mentor: Marija SAKSIDA, Agata PERDEC

 

 

Jaša CUCEK
Čebelica
1. razred, OŠ Antona Šibeja Stenka, Komen

Mentor: Marija SAKSIDA, Agata PERDEC

 

 

Skupinsko delo
Naj se rodijo otroci brez alergij
1. letnik Srednje zdravstvene šole v Ljubljani

Mentor: Jasna JAKŠA, Tatjana KOBLAR ČEH

7. tekmovanje leta 2006 ali VPLIV OKOLJA NA ASTMO IN ALERGIJE
prinaša izbor nagrajenih slik izdelanih s pastelom na motiv senenega nahoda iz 3. in 4. razreda. Sledita še dva nagrajena plakata, od katerih eden duhovito v obliki stonoge prikazuje vplive okolja.
 

 

Karin ERJAVEC
Brez naslova
3. razred, OŠ Križe

Mentor: Nuša ŽUBER

 

 

Ajda REMŠKAR
Brez naslova
4. razred, OŠ Križe

Mentor: Dragica TRILLER

 

 

Bernard BEČAN
Brez naslova
4. razred, OŠ Križe

Mentor: Dragica TRILLER

 

 

Tjaša SUŠNIK
Brez naslova
4. razred, OŠ Križe

Mentor: Dragica TRILLER

 

 

Vid ŽEPIČ
Brez naslova
4. razred, OŠ Križe

Mentor: Dragica TRILLER

 

 

Aljaž ŽEPIČ
Brez naslova
4. razred, OŠ Križe

Mentor: Dragica TRILLER

 

 

Lara BLAŽIČ
Brez naslova
4. razred, OŠ Križe

Mentor:

 

 

Žan POGAČNIK
Brez naslova
4. razred, OŠ Križe

Mentor: Dragica TRILLER

 

 

Polona KALC, Nuša PLUT, Ines RISTIČ
Stonoga – okolje in alergija
7. razred, OŠ Srečka Kosovela, Sežana

Mentor: Vesna MUHA

 

 

Anja MAKORIČ
Plakat. Vpliv okolja na astmo in alergije
8. razred, OŠ Miren

Mentor: Marija BOŽIČ