24. srečanje z zborom članov v Škofji Loki

Letošnje srečanje članov Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je potekalo v Škofji Loki. Škofja Loka je mesto z bogato zgodovino, s čudovito urejenim starim mestnim jedrom, z obilico lepih, obnovljenih starih hiš. Vsaka nosi svojo zgodbo, od gostilne Homan z veličastno lipo do lepo urejenega grajskega trga. Vmes je nekaj prijaznih lokalčkov, barvitih izložb, nasmejanih prebivalcev in radovednih turistov.

Gostoljubje nam je nudila Občina Škofja Loka z županom Miho Ješetom in njegovimi sodelavci. Dogodek se je odvijal v dvorani Kina Sora, sprejem in pogostitev ob dobrodošlici pa v sosednji sprejemni dvorani Sokolskega doma Škofja Loka. Tam so se predstavili tudi naši zvesti sponzorji in dolgoletni prijatelji društva. Vhod v sprejemno dvorano so krasile slike nagrajenih mladih tekmovalcev na državnem mladinskem tekmovanju Zdrav dih za navdih.

Uradni del srečanja se je, kot po navadi, začel s pozdravnim nagovorom predsednika DPABS Mirka Trillerja ter župana in pokrovitelja 24. srečanja članov DPABS Mihe Ješeta.

V prvem delu dogodka sta se zvrstili dve strokovni predavanji. Tomaž Camlek, dr. med., spec. internist in pulmolog, je predaval o kronični obstruktivni pljučni bolezni, Tomaž Hafner, dr. med., specialist pnevmolog, pa o rehabilitaciji bolnika s KOPB. Za popestritev med predavanjema so poskrbeli domači godci Suha špaga z originalnimi starodavnimi instrumenti in Marcela Barle iz Skaručne, ki nam je zaigrala na harmoniko in zapela nekaj lepih domačih pesmi.

V drugem, uradnem delu srečanja je poročila o delu in stanju DPABS podal predsednik Mirko Triller. Poročilo nadzornega odbora pa je v odsotnosti članov nadzornega odbora podala gospa Tatjana Brodnik. Kot je bilo razvidno iz obeh poročil, je društvo delalo dobro, izpolnilo zadane naloge in poslovalo po zakonskih predpisih. Leto 2017 se je zaključilo s pozitivnim izidom. Članstvo je obe poročili soglasno podprlo.

Najbolj svečan dogodek srečanja je bil nedvomno podelitev zahval, priznanj in priznanja dr. Demetra Bleiweisa - viteza Trsteniškega, ki je najžlahtnejše priznanje društva.

Zahvale DPABS so prejeli:

 • mag. Miha Ješe, župan Škofje Loke, za pokroviteljstvo 24. srečanja,
 • izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., za dolgoletno pomoč pri organizacij šol in predavanj za otroke na mariborski pediatrični kliniki,
 • Peter Čepin Tovornik, profesor na srednji zdravstveni šoli v Celju, za vso pomoč pri organizaciji zaključka 19. državnega tekmovanja za mlade kakor tudi za večletno sodelovanje na mladinskih tekmovanjih v vlogi mentorja.

Priznanje DPABS so prejeli:

 • asist. dr. Maja Kavalar Skerbinjek za dolgoletno, vztrajno in nesebično delo na področju ozaveščanja otrok in odraslih o pljučnih in alergijskih obolenjih,
 • Marjana Bradač, dolgoletna članica DPABS in nadzornega odbora DPABS za zelo strokovno delo v dveh mandatih nadzornega odbora in
 • Manica Šmid, dolgoletna članica DPABS in strokovna fizioterapevtka. V Topolšici že dolga leta uspešno in strokovno vodi dihalno vadbo za naše člane.

Priznanje dr. Demetra Bleiweisa - viteza Trsteniškega je prejela prim. Katarina Osolnik, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije, za požrtvovalno, nesebično in srčno pomoč pljučnim bolnikom in sodelovanje pri ozaveščanju pljučnih in alergijskih bolnikov.

Letos je bilo tudi volilno leto, saj se je za izvršni odbor društva, nadzorni odbor društva in predsednika DPABS končalo mandatno obdobje 2014–2018. Sekretariat DPABS je po pooblastilu izvršnega odbora pripravil kandidatne liste, ki so jih na svoji seji sprejeli člani izvršnega odbora DPABS.

Za člane izvršnega odbora DPABS so bili predlagani:

 • Marjana Bratkovič,
 • Živa Grgič Koritnik,
 • Marjan Huber,
 • Vladimir Kodrič,
 • Marko Mihevc,
 • prim. Nadja Triller,
 • Mirko Triller.

Za člane nadzornega odbora DPABS so bili predlagani:

 • Polona Lebar,
 • Majda Šuštar,
 • Mira Tofani.

Za predsednika DPABS je bil predlagan Mirko Triller.

Vsi predlogi so bili na zboru članov soglasno podprti in sprejeti.

Funkcije članov izvršnega odbora, vodstva začasnih in stalnih projektnih skupin bo predlagal predsednik DPABS in bodo izbrane na naslednjem izvršnem odboru DPABS.

Novi predsednik DPABS je nato podal predlog plana dela za obdobje leta 2019. S tem se je prvi del srečanja in zbora članov končal.

Žal nam je vreme ponagajalo, zato smo morali odpovedati načrtovani obisk in sprehod po parku Brdo ter prestaviti posaditev spominskega grma. Tako smo se takoj po srečanju odpravili na skupno kosilo v gostišče in hotel Marinšek v Naklem pri Kranju. Grm s spominskim obeležjem pa je nekaj dni pozneje posadila skupina občinskih sodelavcev z županom mag. Miho Ješetom in našo koordinatorko za Gorenjsko Marjano Bratkovič.

 

Priznanje dr. Demetra Bleiweisa je letos prejela

prim. Katarina Osolnik, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije

Utemeljitev:

Katarina Osolnik, dr. med., spec., je 2013 pridobila naziv primarijke in že 25 let dela na področju klinične pnevmologije. Opravlja delo zdravnice na oddelku, v ambulanti in diagnostični enoti – bronhoskopiji. Od 2002 je vodja bolniškega oddelka 100 v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer skrbi za organizacijo dela, strokovnost, nadzor kakovosti in učinkovitosti.

Strokovno se največ posveča sarkoidozi, boleznim pljučnega intersticija in okužbam dihal. S teh strokovnih področij izvirajo tudi njene objave in strokovni prispevki, s katerimi prispeva k dvigu kakovosti obravnave bolnikov v Sloveniji; je soavtorica smernic za obravnavo bolnikov s pljučnico domačega okolja, pljučnim rakom, KOPB, sarkoidozo in z astmo.

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani sodeluje pri pouku interne medicine, sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih pulmologov in alergologov v okviru Združenja pnevmologov Slovenije ter Alergološke in imunološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva.

Sodeluje tudi v Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije in aktivno prispeva k seznanjanju širše slovenske javnosti o zdravstvenih problemih s področja pulmologije s sodelovanjem pri delu društev bolnikov in prispevki v medijih. Deluje tudi pri izvedbi akcij na področju KOPB, astme in idiopatske pljučne fibroze. Izvaja predavanja na srečanjih društva in v organiziranih šolah o astmi in KOPB.

Zaradi njene požrtvovalnosti in nesebične pomoči ji društvo podeljuje najžlahtnejše društveno priznanje, priznanje dr. Demetra Bleiweisa - viteza Trsteniškega.