25. srečanje članov z zborom članov v Šaleški dolini

Letos smo se srečali 7. septembra 2019 v Šaleški dolini. Odločitev za to lokacijo je bila povezana z željo, da obeležimo 100-letnico Bolnišnice Topolšica, ki pod vodstvom priznanega strokovnjaka, Jurija Šorlija, dr. med., spec. internista, uspešno nadaljuje svoje poslanstvo pomagati bolnikom, s poudarkom na bolnikih s pljučnimi obolenji.

Lep kraj Topolšica, ki leži skoraj na meji med Štajersko in Koroško, se kljub bližini Termoelektrarne Šoštanj ponaša z izjemno čistim zrakom, saj ga obkrožajo sami gozdovi. Ker v Topolšici žal nismo našli dvorane, ki bi ustrezala tako velikemu številu udeležencev, smo se odločili, da se obrnemo po pomoč na Občino Šoštanj. Župan Darko Menih nam je takoj stopil naproti in nam ponudil dvorano Kulturnega doma Šoštanj.

Veliko avlo pred dvorano so zasedli naši zvesti podporniki, ki so predstavljali svoje dosežke, medicinske naprave in odgovarjali na mnoga vprašanja udeležencev. Projektna skupina za mladinsko aktivnost Ljubljana je kot ponavadi prostor okrasila z izdelki letošnjega državnega mladinskega tekmovanja Zdrav dih za navdih.

Na začetku srečanja je prisotne pozdravil predsednik društva Mirko Triller in se zahvalil Občini Šoštanj za pomoč pri organizaciji srečanja. V imenu sopokrovitelja, Občine Šoštanj, nas je pozdravil in zaželel uspešno delo direktor občinske uprave Drago Koren. Sledil je pozdravni govor Jurija Šorlija, direktorja Bolnišnice Topolšica, drugega sopokrovitelja. Poudaril je, da je bolnišnica pomembna za bližnjo in daljno okolico, prav tako pa delo Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ki laično prebivalstvo ozavešča o pljučnih obolenjih ter skuša bolnim in pomoči potrebnim z različnimi aktivnosti in pogovori izboljšati kakovost življenja.

Na prvem predavanju je gostitelj srečanja Jurij Šorli obravnaval telesno aktivnost pri pljučnem bolniku. Zagon in potek pljučnih bolezni, predvsem KOPB in pljučnega raka, je v veliki meri pripisal uporabi tobaka in tudi novih, elektronskih cigaret. Velika nevarnost za poslabšanje teh bolezni pa so vedno bolj posledice predolgega sedenja. Dogajanje so popestrili člani Glasbene šole Goličnik, ki so nam zaigrali nekaj narodnozabavnih skladb. Posebnost tega nastopa je bila, da so vsi nastopali s harmoniko, solistični nastop pa je izvedel mladinski svetovni prvak z diatonično harmoniko, član te glasbene šole.

Sledilo je predavanje mag. Darje Kramar, pomočnice direktorja za zdravstveno nego, o zgodovini Bolnišnice Topolšica. Izvedeli smo, v kako težkih časih se je delo bolnišnice odvijalo na začetku 20. stoletja, o vsakoletnih izboljšavah pri opremi in organiziranosti, pa do zdajšnjega obdobja, ki predstavlja enega od pomembnih okrevališč in rehabilitacijskih centrov pri nas.

Konec strokovnega dela srečanja so nam popestrili Topolški knedli, prijetna skupina plešočih otrok, s simpatično plesno točko.

V drugem (uradnem) delu srečanja je potekal redni letni zbor članov DPABS, ki ga je vodilo delovno predsedstvo v sestavi mag. Brigita Putar, Vladimir Kodričin, Marjan Huber. Predsednik DPABS, Mirko Triller, je poročal o delu za obdobje 2018–2019. Menil je, da je društvo delalo dobro, z določenimi težavami, predvsem organizacijskimi, ki pa so bile vse pravočasno in v polni meri odpravljene. Predsednica nadzornega odbora, Polona Lebar, je poročala o delu DPABS, ki je bilo dobro in učinkovito. Kljub manjšemu prihodku sredstev v letu 2018 so bili vsi načrtovani projekti in akcije izvedeni v zadovoljivi meri. Društvo je delovalo dobro, izpolnilo zadane naloge in delovalo po predpisih. Članstvo je obe poročili soglasno podprlo.

Sledil je svečani del srečanja s podelitvijo zahval, priznanj in najvišjega društvenega priznanja, priznanja dr. Demetra Bleiweisa Trseniškega.

Zahvalo DPABS sta prejela sopokrovitelja 25. srečanja DPABS, Občina Šoštanj in Bolnišnica Topolšica.

Priznanje DPABS sta prejeli Maja Tomazin, dr. med., za sodelovanje in izvajanje izobraževanja za otroke in njihove starše oz. skrbnike v Pediatrični kliniki UKC Maribor ter Simona Križ za dolgoletno strokovno, prijazno in nesebično vodenje dihalnih vadb članov v Mariboru in bližnji okolici.

Najvišje priznanje društva, priznanje dr. Demetra Bleiweisa Trseniškega, je po soglasnem sklepu IO DPABS letos prejela Bolnišnica Topolšica za nesebično delo, pomoč in zdravljenje bolnikov v širšem okolju, za predano skrb za bolnike in njihovo rehabilitacijo v svojih stotih letih obstoja.

Po podelitvi priznanj se je zbor članov nadaljeval. Predsednik Mirko Triller je prisotnim predstavil predlog dela DPABS v prihodnjem letu, pri čemer se je omejil na nekaj novih pristopov dela. Izpostavil je problematiko zaključne prireditve državnega tekmovanja za mlade Zdrav dih za navdih, ki se je zaradi nemotenega prihoda učencev, dijakov in njihovih spremljevalce vsa leta odvijala ob sobotah. Ker v prihodnje tega dogodka ne bo več možno organizirati v javnih šolskih ustanovah, društvo in Projektna skupina za mladinsko aktivnost Ljubljana iščeta možnosti za nemoteno nadaljevanje dela projektne skupine in nadaljevanje tega projekta. Predlagana je tudi sprememba termina rednih letnih srečanj članov z zborom članov DPABS. Iščemo možnost za prestavitev tega priljubljenega dogodka na spomladanski oz. zgodnje poletni termin.

Po končani prireditvi smo se peš odpravili v bližnjo Termoelektrarno Šoštanj, kjer so prijazno prisluhnili naši prošnji za ogled in predstavitev TEŠ. Mnenje mnogih je bilo zelo pozitivno, saj so nam prikazali, kako se je gradil novi, šesti blok elektrarne in s čim so se spopadali pri precej zapleteni logistiki. Nato smo odšli v Topolšico. V hotelu Vesna so nam postregli z okusnim kosilom, ki je minilo v prijetnem vzdušju, klepetu, po kosilu pa sta sledila sprehod po lepem hotelskem parku in ogled spominske sobe podpisa kapitulacije nemške okupatorske vojske leta 1945. Nekaj članov se je nato povzpelo po klančini proti Bolnišnici Topolšica, kjer smo zasadili spominsko drevo, ki ga društvo posveča stoti obletnici bolnišničnega delovanja. Udeleženci srečanja so Topolšico zapuščali z nasmejanimi obrazi, kar je bilo za organizatorje priznanje in prijazna pohvala za dobro izvedeno srečanje.

Pripravil: Mirko Triller

 

Priznanje dr. Demetra Bleiweisa Trsteniškega je letos prejela

Bolnišnica Topolšica

Utemeljitev:

Začetki delovanja zdravstvene – zdraviliške ustanove v Topolšici segajo v leto 1899. V letu 1903 je ustanova delovala kot fizikalno-dietetska bolnišnica. Zdravstvene storitve so bile v funkciji zdraviliškega turizma, za premožnejše goste. Ti so prihajali celo z Dunaja v tako imenovani Warmbad Schönstein. Posebno poglavje v zgodovini Bolnišnice Topolšica obravnava Topolšico kot sanatorij za pljučno tuberkulozo, ki je deloval v letih 1919–1941 in je nadomestil nekdanje mondeno zdravilišče. 
 
Pobudnik ustanovitve sanatorija je bil dr. Karel Lušicky, ki je s podporo dr. Demetra Bleiweisa dosegel odkup zdravilišča od švicarskega zasebnika. Sanatorij se je v teh letih razvil v priznani protituberkulozni sanatorij in odigral pionirsko vlogo v takratnem jugoslovanskem prostoru. Leta 1950 pa je v sodelovanju s kirurško kliniko v Ljubljani začel delovati prsnokirurški center, in sicer do leta 1960, ko so protituberkulozna zdravila v večini nadomestila kirurško obravnavo bolnikov. Od leta 1985 so v bolnišnici s hitrim uvajanjem moderne tehnologije pospešeno širili diagnostiko predvsem v pulmologijo in internistiko. Od leta 1993 pa se je bolnišnica osamosvojila kot Bolnišnica Topolšica, ki je zdaj eden glavnih in večjih centrov za zdravljenje pulmoloških bolnikov pri nas. Ob bogati, stoletni zgodovini, ki je bila večinoma posvečena zdravljenju pljučnih obolenj, se je Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije soglasno odločilo, da Bolnišnici Topolšica podeli najvišje društveno priznanje, priznanje dr. Demetra Bleiweisa–viteza Trsteniškega.

25. srecanje slika 2
25. srecanje slika 3
25. srecanje slika 4 gre k priznanju u