Organi društva

Člani izvršnega odbora

 • Marjana Bratkovič
 • Živa Grgič Koritnik
 • Marjan Huber
 • Vladimir Kodrič
 • Marko Mihevc
 • prim. Nadja Triller

Člani nadzornega odbora

 • Polona Lebar
 • Majda Šuštar
 • Mira Tofani

Koordinatorji po regijah 

 • Tatjana Brodnik, osrednjeslovenska 
 • Vlado Kodrič, mariborska - podravska
 • Alenka Ferčec-Milošič, mariborska - podravska 
 • Marjana Bratkovič, gorenjska 
 • Brigita Putar, savinjska, koroška 
 • Nada Pogačar, obalno kraška 
 • Marica Holsedl, pomurska

Vodje projektnih skupin in koordinatorji programov

 • Nuška Guid, vodja Projektne skupine za mladinsko aktivnost
 • Špela Žnidaršič Reljič, vodja Sekcije za otroke DPABS Maribor, ki deluje v okviru Projektne skupine za mladinsko aktivnost
 • Tanja Redja, koordinatorica dihalne vadbe

Članice uredniškega odbora glasila Zdrav dih za navdih :

 • Neda Luznar
 • Tanja Redja
 • prof. dr. Ema Mušič
 • prim. Nadja Triller
 • mag. Metka Nežič
 • Breda Prunk Franetič

Posvetovalno telo:

 • doc. dr. Matjaž Fležar
 • prim. Katarina Osolnik
 • asist. mag. Mihaela Zidarn
 • asist. Duška Vidovič
 • Tanja Redja